BANKACILIKTA TEFECİLİK FARKLI OLMALI?

GÖZCÜ

2001 krizinden sonra  uygulamaya giren ekonomik programın tek hedefi bankaları kurtarmaktı..Halk vergi verdi.. Hazine borçlandı.. Hükümet doğal tekeller dahil , özelleştirme yaptı.. Bankalar kurtuldu..

Bankalar düze çıkar çıkmaz, toplumu kazıklamaya başladı..

-         Yasal olmadığı halde kredi kartlarından yılıklı ücret adı altında ücret alıyorlar.

-         Kredi kartlarından  akdi faiz olarak yüzde 93 e varan  faizler alıyorlar..

-         Kredi kartlarından gecikme faizi olarak , yüzde 106 faiz alıyorlar..

-         50 YTL havale yapmak için 20 lira komisyon alıyorlar..

 

Bankaların yaptıkları yasalara uymuyor.. Etik değil..

Bankaların kredi kartlarından aldıkları yıllık ücret yasal altyapıya dayanmıyor.. Bu hususta mahkeme kararları var.. Bankaların sözleşmelerinden kredi kartları için aldıkları yıllık ücreti çıkarmaları gerekiyor.. Ancak müşteri itiraz etmezse çıkarmıyorlar.. Bazı hatırlı müşterilerinden de  bu ücreti almıyorlar. Yani güme giden halk oluyor.

 

Yüzde  93 akdi faiz ve yüzde 106 gecikme faizi tefeci faizinden yüksektir..

İstanbul'da tefeci faizi, teminat olursa yüzde 30 , teminat olmazsa yüzde 50 ‘dir.. Bankaların tefeci faizinin iki katı faiz alması , insan istismarı demektir.. Zor duruma düşenlerin sırtından tefecilik yapmak ,  dine ,  ahlaka ve ticari geleneklere ve sosyal değerlere aykırıdır.

Bu istismarlara göz yuman hükümet te bankalar kadar suçludur.. Ekonomik açıdan bakılınca Siyasi iktidarların bir  görevi  de piyasadaki istismarları önlemektir.. AKP iktidarı kendini fırsatçı yabancı sermayeye o kadar kaptır dı ki , halkın istismarını düşünecek durumda değil.

 

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF