KİTAP ÖNSÖZ

DEMOKRASİ VE KALKINMANIN ŞİFRELERİ

ABD'nin üçüncü başkanı Thomas Jefferso’nun ''Bize can veren Allah, özgürlüğümüzü de verdi.''  sözü , beni öteden beri çok etkilemiştir. Üstelik Jefferson aynı zamanda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini de yazanlardan birisidir. Çok sayıda  kölesi olduğu halde Köleler için özgürlüğü savunmuştur. 

Afrika, Batılılar tarafından işgal edilmeden önce yerli halkların dilinde ''Özgürlük''sözcüğü yoktu. Çünkü herkes özgürdü ve aksi yaşanmadığı için bu söze de ihtiyaç yoktu. 

Ne var ki insanlık tarihinde özgürlüğü zorla alınanlar ve en fazla sıkıntı çekenler de Afrikalılar olmuştur.

Devamını oku...

TÜKETİCİNİN MORALİ ÇOK BOZUK

YENİÇAĞ

Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) her ay Türkiye genelinde Tüketici Eğilim Anketi yapıyor. Bu anket ile ‘’tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi ‘’ amaçlanıyor.

 

Tüketici endeksinde 100 güven sınırını, 100 altı ise güvensizliği gösteriyor. 

 

Haziran ayı Tüketici güven endeksi yüzde 70.3 olarak açıklandı.  Geçen sene Haziran ayında da aynı seviyede yüzde 70.0 idi. 

 

 

                   HAZİRAN AYI GÜVEN ENDEKSİ

 

 

 

 

2017

2018

 DEĞİŞME

(YÜZDE)

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

70

70,3

0,4

HANENİN MADDİ DURUMU

85,2

84,1

-1,3

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

90

89,1

-1

HANENİN İÇİNDE BULUNDUĞU MALİ DURUM

76,8

75,2

-2

GENEL EKONOMİK DURUM

90

84,9

-6

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ

97,3

92,1

-5

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ

70,7

75,4

7

TÜKETİMİN FİNANSMANI AMACIYLA

BORÇ KULLANMA İHTİMALİ

29,6

35,6

20

KONUT SATIN ALMA VEYA İNŞA

 ETTİRME İHTİMALİ

7,3

8,9

22

MEVCUT DÖNEMİN DAYANIKLI TÜKETİM

MALI SATIN ALMAK İÇİN UYGUNLUĞU

76,7

54,7

-29

 

1.Hane halkı maddi durumunun geçen yıla göre kötüleştiğini     (-1.3 ) söylüyor ve  bu kötüleşmenin devam edeceğini (-1) düşünüyor. Aynı şekilde içinde bulunduğu mali durumunun da yine geçen seneye göre bozulduğunu ( -2) belirtiyor.

2. Hane halkı bu haziranda geçen yıla göre genel ekonomik durumun kötüleştiğini (- 6) belirtirken , daha da kötüleşme bekliyor.(-5) Buna paralel olarak ta daha yüksek oranda işsiz sayısının artacağını düşünüyor. (7)

 

3.Endekste en fazla üzerinde durulması gereken husus , hane halkının tüketimini finanse edebilmek için borçlanmaya mecbur kalmasıdır. Borç kullanma ihtimali endeksi geçen sene Haziran ayında  29.6 iken bu sene yüzde 20 oranında artarak 35.6’ya yükseldi.

 

Anlaşılıyor ki , halkımız keyiften değil  yaşamını devam ettirmek için kartı ile   veya tüketici kredisi kullanarak borçlanmak zorunda kalıyor.

 

4. Önceki Gün TÜİK  yılbaşından itibaren geçen seneye göre düşük giden konut satışlarının , Mayıs ayında yüzde 2.7 oranında arttığını açıklamıştı.

 

Tüketici güven endeksinde de , konut satın alma ve inşa ettirme ihtimali geçen seneye göre yüzde 22’ oranında  bir artış var. Bunun nedeni, artan enflasyondan korunmak ve konut kredi faizinin mevduat faizinden de düşük olmasıdır.

 

Bu konuda anlatılan bir uygulama var ; İki kişi anlaşıyor. Konutlarını geçici olarak birbirine satıyor. Aldıkları kredileri de mevduata yatırarak , daha yüksek olan faiz farkından yararlanıyorlar.

 

Kamu bankalarının verdikleri düşük faiz , zarar olduğunda hazineden karşılanıyor. Yani sonuçta vergi verenlerin sırtında kalıyor. Vergi verenler düşük kredi faizi ile konut alanları finanse etmiş oluyorlar.

 

5. Hane halkı ‘’Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu’’nda  geçen yıla göre yüzde 29 oranında gerileme olduğunu söylüyor. Bunun nedeni geçen sene verilen yüksek teşvikler ve vergi indirimleri nedeniyle , satışların atması ve tüketici ihtiyacının doyma noktasına gelmesidir.

 

Sonuç: Ekonomide tüketici beklentileri önemlidir. Olumsuz beklentiler ekonomik istikrarı daha çok bozar.

Devamını oku...

 

DEVLET NEDİR? NE DEĞİLDİR?

YENİÇAĞ

Dünya tarihinde devletin piyasa ekonomisi içindeki yeri ve piyasa ile karşılıklı ilişkileri her zaman farklı tartışma konusu olmuştur. Klasik iktisatçılar devleti zorunlu kötülük olarak tarif etmişlerdir.

 

Aslında  dünyada, küresel krizlerin ortaya çıkmasının ve bir ülkede iktisadi istikrarın bozulmasının  en büyük nedeni, devlet- piyasa dengesinin bozulmasıdır.

 

Devlet – piyasa dengesini, toplumun ihtiyaçlarına, ekonomik konjonktüre ve kalkınma modeline uygun olarak tutmak gerekir. 

 

Yalnızca vergi toplayan ve harcayan bir devlet anlayışı yanlıştır. Hükümetler devlet gücünü kullanarak, kaynak yaratmasını, istihdam yaratmasını ve yaratılan bu kaynakların adil bölüşümünü de sağlayan bir güç olmalıdır.

Devamını oku...

 

TÜRKİYE İMF’ YE GİDER Mİ?

YENİÇAĞ

Ekonomi hamaset ve slogan kaldırmaz . Ekonomik gerçekleri yaşayanlar için ters teper.

 

Siyasi iktidar iktisat politikasını da , faiz lobisi gibi suçlamalarla , popülizm kanalına soktu. Ancak sonunda  faizi daha çok artırmak zorunda kaldı .  

Herkesin sesi kesildi.

 

Başta Başbakan yardımcısı her konuşmasında ‘’yapısal reformlar ‘’dedi. Ancak yalnızca lafta kaldı. Enflasyon yapısal olarak kronikleşti. Üretim dışa bağımlı bir yapı kazandı. Büyüme olunca ithalat artıyor ve cari açıkta artıyor.

 

Ödemeler bilançosu dengesi bozuldu. Cari açık artarken , yabancı sermaye girişi azaldı.

Devamını oku...

 

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE KİMLİĞİ

Cumhuriyetin kazanımları açısından, siyasi partilerde yozlaşma var. AKP yeni Türkiye, CHP yeni CHP diyerek, laik demokratik düzeni tartışmaya açabildiler. Sanki birden çok laiklik modeli  varmış gibi, herkes laikliği işine geldiği gibi tarif etmeye başladı.  MHP, parti içi  demokrasiyi askıya aldı. Demokrasinin ve hukukun yolunu tıkadı. Bu şartlarda Çağdaş Türkiye kimliğini sürekli aklımızda tutmamız ve  hatırlatmamız  gerekir. 

 1)Demokrasi

    Modern Türkiye ancak ve ancak,  bireyin hukuki, ekonomik ve sosyal haklarının  en üst düzeyde tutulduğu, devlet olanaklarının toplumun  kalkınması ve ülkenin sosyal gelişmesi için kullanıldığı,  siyasi tercihlere dolaylı veya dolaysız etki ve müdahalenin olmadığı, çoğunluğun azınlığa tahakküm edemediği, milli değerlerin ve ulusal çıkarların ön planda  tutulduğu  bir demokrasi anlayışı içinde daha güçlü olacaktır.

Devamını oku...

YAYINLANAN SON KİTAP
2016 ve 2017 ENFLASYON GÖSTERGESİ
2016 ve 2017 ENFLASYON GÖSTERGESİ
2016 2017
YILLIK YILLIK
TÜFE 8,53 11,92
12 AYLIK ORT. 7,78 11,14
ÇEKİRDEK 7,48 12,3
GIDA 5,65 13,79
2016 2017
YILLIK YILLIK
ÜFE 9,94 15,47
12 AYLIK ORT. 4,3 15,82
İMALAT 12,07 16,64
ARAMALI 13,83 20,75
ENERJİ -5,82 12,23

 

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ STOKU

 

TÜRKİYE DIŞ BORÇ STOKU ( MİLYAR DOLAR)
  2002 2017
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU 129,6 453,2
Kısa Vadeli Dış Borçlar 16,4 117,7
Uzun Vadeli Dış Borçlar 113,2 335,5
     
KAMU KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU 56,8 146,6
Kısa Vadeli Dış Borçlar 6,3 22,0
Uzun Vadeli Dış Borçlar 50,5 114,2
     
TCMB DIŞ BORÇ STOKU 24,4 0,7
Kısa Vadeli Dış Borçlar 0,8 0,1
Uzun Vadeli Dış Borçlar 23,6 0,6
     
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU 42,9 316,4
Kısa Vadeli Dış Borçlar 13,8 95,6
Uzun Vadeli Dış Borçlar 29,1 220,7